Custom Publishing

Custom Publishing

Custom publishing – czyli publikacje dedykowane. Coraz więcej firm decyduje się na prezentację swoich produktów i usług, wykorzystując custom publishing, a więc szeroko pojęte techniki wydawnicze. Newsletter, katalog, biuletyn firmowy lub magazyn internetowy (tzw. e-zin) jest inwestycją zarówno w długotrwałe, pozytywne relacje z klientem, jak i z pracownikiem. Zgodnie z wynikami badań, dobry magazyn lub biuletyn jest najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o firmie dla bardzo szerokiego grona odbiorców: pracowników, klientów i kontrahentów. Podstawową zaletą wydawnictw firmowych jest ich skuteczność ? dają one możliwość komunikacji wszelkich treści, które firma uzna za ważne i kluczowe dla budowania swojego wizerunku. Newslettery i e-wydawnictwa zapewniają szybką i bieżącą komunikację; foldery, ulotki i katalogi działają prosprzedażowo; drukowane magazyny i periodyki są natomiast doskonałą formą przekazania, misji, wizji i wartości firmy.